.charlotte., teksty z kwietnia 2010 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest .char­lotte..

Bez­ruch oczu, os­tatni od­dech, bez­gra­niczna cisza...

Śmierć. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 18 kwietnia 2010, 19:53

[...] i co z te­go, prze­cież i tak nie wierzysz. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 kwietnia 2010, 13:03

Daj mi poczuć, że to wszys­tko ma sens, bo dziś czuję, że jes­tem nikim. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 kwietnia 2010, 20:27

Zdep­ta­ni przez życie, które nie chciało dać im szansy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 kwietnia 2010, 23:02

Ba­nał moich łez. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 kwietnia 2010, 14:34

.charlotte.

Dotknij rękami nieba. ;))))

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.charlotte.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność