.charlotte.

41 tekstów – auto­rem jest .char­lotte..

Ta gorzka bez­radność, prag­nienie cze­goś, do cze­go nig­dy nie uzys­ka­my dostępu... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 grudnia 2010, 21:29

Zbyt naiw­nie pokłada­my nadzieję, która po­tem niszczy nas ok­rutnie, wpa­jając świado­mość błędu, głębo­ko do bijące­go mięśnia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 grudnia 2010, 14:54

Człowiek często skłania się do prób wy­pełnienia wszys­tkich pus­tych przestrzeni. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 lipca 2010, 16:21

Cza­sami nie war­to, na­wet gdy ci zależy. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 27 czerwca 2010, 21:27

Słońce, tak ba­nal­nie uk­ry­te w czyichś dłoniach. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 czerwca 2010, 22:28

Znała na na pa­mięć każde je­go spoj­rze­nie, każdy uśmiech. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 21 czerwca 2010, 20:58

Bez­ruch oczu, os­tatni od­dech, bez­gra­niczna cisza...

Śmierć. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 18 kwietnia 2010, 19:53

[...] i co z te­go, prze­cież i tak nie wierzysz. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 kwietnia 2010, 13:03

Daj mi poczuć, że to wszys­tko ma sens, bo dziś czuję, że jes­tem nikim. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 kwietnia 2010, 20:27

Zdep­ta­ni przez życie, które nie chciało dać im szansy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 kwietnia 2010, 23:02

.charlotte.

Dotknij rękami nieba. ;))))

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.charlotte.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność