.charlotte., strona 5

41 tekstów – auto­rem jest .char­lotte..

.i z cza­sem zro­zumiała, że niektórzy tyl­ko udają jej przyjaciół. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 7 listopada 2009, 16:28

.charlotte.

Dotknij rękami nieba. ;))))

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.charlotte.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność