.charlotte., teksty z grudnia 2010 roku

2 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest .char­lotte..

Ta gorzka bez­radność, prag­nienie cze­goś, do cze­go nig­dy nie uzys­ka­my dostępu... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 grudnia 2010, 21:29

Zbyt naiw­nie pokłada­my nadzieję, która po­tem niszczy nas ok­rutnie, wpa­jając świado­mość błędu, głębo­ko do bijące­go mięśnia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 grudnia 2010, 14:54

.charlotte.

Dotknij rękami nieba. ;))))

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.charlotte.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność