.charlotte., teksty z czerwca 2010 roku

3 teksty z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest .char­lotte..

Cza­sami nie war­to, na­wet gdy ci zależy. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 27 czerwca 2010, 21:27

Słońce, tak ba­nal­nie uk­ry­te w czyichś dłoniach. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 czerwca 2010, 22:28

Znała na na pa­mięć każde je­go spoj­rze­nie, każdy uśmiech. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 21 czerwca 2010, 20:58

.charlotte.

Dotknij rękami nieba. ;))))

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.charlotte.

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność